Dom rep 06
1/1000 s, F5.00, ISO 100
1/1000 s, F5.00, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 116
1/30 s, F2.80, ISO 116
4.0 s, F2.80, ISO 100
4.0 s, F2.80, ISO 100
1/6 s, F2.80, ISO 200
1/6 s, F2.80, ISO 200
1.0 s, F2.80, ISO 400
1.0 s, F2.80, ISO 400
1/200 s, F2.80, ISO 100
1/200 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 156
1/30 s, F2.80, ISO 156
1/800 s, F6.30, ISO 100
1/800 s, F6.30, ISO 100
1/50 s, F2.80, ISO 192
1/50 s, F2.80, ISO 192
1/1000 s, F3.50, ISO 100
1/1000 s, F3.50, ISO 100
1/1000 s, F2.80, ISO 100
1/1000 s, F2.80, ISO 100
1/800 s, F3.50, ISO 100
1/800 s, F3.50, ISO 100

Vygenerováno Saturday, January 13, 2007 v 8:08:27 AM programem Zoner Photo Studio 8
(c) 2006 ZONER software