Hejnice 06
1/30 s, F2.80, ISO 110
1/30 s, F2.80, ISO 110
1/30 s, F5.60, ISO 400
1/30 s, F5.60, ISO 400
1/50 s, F2.80, ISO 392
1/50 s, F2.80, ISO 392
1/50 s, F2.80, ISO 376
1/50 s, F2.80, ISO 376
1/50 s, F2.80, ISO 321
1/50 s, F2.80, ISO 321
1/50 s, F2.80, ISO 195
1/50 s, F2.80, ISO 195
1/50 s, F2.80, ISO 158
1/50 s, F2.80, ISO 158
1/30 s, F2.80, ISO 126
1/30 s, F2.80, ISO 126
1/30 s, F2.80, ISO 217
1/30 s, F2.80, ISO 217
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 126
1/30 s, F2.80, ISO 126
1/40 s, F2.80, ISO 100
1/40 s, F2.80, ISO 100

Vygenerováno Monday, January 08, 2007 v 11:27:06 PM programem Zoner Photo Studio 8
(c) 2006 ZONER software