Hejnice 06
1/30 s, F2.80, ISO 226
1/30 s, F2.80, ISO 226
1/40 s, F5.60, ISO 100
1/40 s, F5.60, ISO 100
1/100 s, F2.80, ISO 161
1/100 s, F2.80, ISO 161
1/30 s, F2.80, ISO 147
1/30 s, F2.80, ISO 147
1/30 s, F5.60, ISO 231
1/30 s, F5.60, ISO 231
1/30 s, F2.80, ISO 137
1/30 s, F2.80, ISO 137
1/100 s, F2.80, ISO 100
1/100 s, F2.80, ISO 100
1/100 s, F11.00, ISO 122
1/100 s, F11.00, ISO 122
1/100 s, F2.80, ISO 100
1/100 s, F2.80, ISO 100
1/100 s, F11.00, ISO 137
1/100 s, F11.00, ISO 137
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 108
1/30 s, F2.80, ISO 108

Vygenerováno Monday, January 08, 2007 v 11:27:07 PM programem Zoner Photo Studio 8
(c) 2006 ZONER software